"Løft blikket"

14.-16. september er det duket for den årlige inspirasjonshelgen for kvinner i Sætervika.

Velkommen til ei helg med sosialt og åndeleg fellesskap!

 

Talere:

Rita Aasen (forkynner, sjelesørger og forfatter) og Turid Toft Amenya (misjonær).

Song: 

Bjørg Stormark og Torill Stav Skare.

Leiarar:

Bjørg Blom, Jorunn Hindenes og Bodil Øpstebø

 

Program:

Fredag 14. september

17.30  Velkommen! – innkvartering

18.00  Kveldsmat

19.00  Dei som vil, vert med på Sætervikabasaren i Hovudbygget

21.00  Samling og presentasjon

 

Laurdag 15. september

08.30  Bønestund i hallen

09.00  Frukost

10.00  Tema: Løft blikket… v/Rita

11.30  Misjonsvindauge: Løft blikket utover, v/Turid m.fl.

13.00  Lunsj

15.30  Kaffi

16.00  Poesistund v/Rita

18.00  Misjonsfest m/middag, v/Turid

 

Søndag 16. september

08.30  Bønestund

09.00  Frukost

10.00  Tema: Løft blikket… v/Rita

11.30  Nattverdsamling v/Turid

13.00  Middag og avslutning. – Takk for no! Vel heim!

 

Påmelding innan 6. september

Til:   Norsk Luthersk Misjonssamband –

         Aller helst på nettsida:  www.nlm.no/leirvest 

         Eller Tlf  22 00 72 72  eller epost:  service@nlm.no

(OBS: Påmeldinga skal gå til hovudkontoret i Oslo)

Ved påmelding, opplys om

-      Namn – Adresse (og gjerne epost) – Fødselsår

-      Reisemåte (buss eller bil – om du treng henting på Bjørkheim)

-      Om du ønskjer å leige sengetøy

-      Kven du ønskjer å bu saman med

-      Om evt diett eller andre viktige opplysningar

 

Pris:

-      For heile helga kr 1500,-

-      Tillegg for einerom kr 400,- (avgrensa antal)

-      For leige av sengetøy kr 125,-

-      Enkeltmåltid må meldast i frå til Sætervika på førehand

(tlf 56 58 62 03), og kan betalast i Sætervika.

(Festmiddagen kr 300,-)

 

Buss frå Bergen til Bjørkheim, sjå «Haustruter 2018» til Skyss,

         eller sjekk www.skyss.no

 

Det er god plass til bubil eller campingvogn!

 

  • Publisert
Til toppen