Sommerfest i Sætervika + vinnere av Sætervikalotteriet

Søndag 15.juni var mange samlet til fest i Sætervika og dagen ble avsluttet med trekning av Sætervikalotteriet.

Dette året var det Kjell Strømme som stod for forkynnelse og sang både på formiddag og ettermiddag. Kirken i Samnanger legger sin gudstjeneste til Sætervika denne dagen for å støtte opp om arbeidet i Sætervika. Etter formiddagsmøte, der barna hadde sitt eget opplegg, var det middag med kaffe før misjonsmøte for hele familien. Yngve Berland ble takket av for sin innsats som ansatt i ulike roller gjennom flere år. Forsamlingen fikk orientering om nyansatte der Ivar Berland kommer tilbake som styrer i en 50% stilling. Han var også styrer i flere år på 70 og 80 tallet. Mette Brix Dyrhovden er ansatt som kjøkkenmedarbeider i en 50% stilling. Hogne Berland som har vært leirkonsulent i Region Vest ble også takket av for sin innsats i leirarbeidet.

 

 Gevinst   Loddnr   Vinner   
1. iPad Air Retina 1505 Vigdis og Ivar Klepsvik
2. Kaffemaskin 515 Mikal Bjåen
3. Sykkel 532 Maria Landstein
4. Grill 1220 Astrid Heidal
5. Tursekk 3476 Grethe Helle
6. Fiskestang 2946 Lars Ove Stenevik
7. Leiropphold i Sætervika 4149 Frida Moldekleiv
8. Leiropphold i Sætervika 3113 Toril Solsvik
9. Dagskort Eikedalen 218 Anne og Asbjørn Berland
10. Dagskort Eikedalen 2624 Kjersti Rydland
11. Dagskort Eikedalen 1868 Fam. Leif Sortland
12. Dagskort Eikedalen 4313 Ikke solgt
Til toppen